Kompetansemål norsk Vg1

Et kompetansemål i norsk etter Vg1 (studieforberedende utdanningsprogram) sier:

  • eleven skal kunne lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

På KublaKan dekkes dette kompetansemålet først og fremst gjennom en rekke tekstanalyser på video. Disse kan enten tjene som eksempel og modell for egne lesninger, eller de kan benyttes som utgangspunkt for kritikk: Hvilke andre måter kan disse tekstene forstås på?

Klikk på bildene under for å komme til ressursene.

Analyse av Zeshan Shakars roman Tante Ulrikkes vei (2017).

Videoserien er om lag 50 minutter lang, og fordelt over ni episoder. Analysen tar for seg motiv, tema, budskap, komposisjon, hvordan romanen tematiserer kulturmøter, osv.

Analyse av Yahya Hassans dikt «Barndom» (2013)

Videoserien er om lag 25 minutter lang, og fordelt over fem episoder. Vi ser kort på forfatterskapet, før vi tar for oss motiv, tema, budskap, virkemidler, osv.

Analyse av Helga Flatlands roman Bli hvis du kan, reis hvis du må (2010).

Videoserien er om lag 30 minutter lang, og fordelt over seks episoder. 

Analyse av Roy Jacobsens roman Vidunderbarn (2009)

Videoserien er om lag 30 minutter lang, og fordelt over syv episoder. Vi ser først kort på forfatterskapet, før vi tar for oss romanens motiv, tema, oppbygning, fortellerstemme og språk.

Analyse av Hanne Ørstaviks roman Kjærlighet (1997)

Videoserien er om lag 30 minutter lang, og fordelt over seks episoder. Analysen tar for seg komposisjon og språk, oppbygning og forellertype, metaforer og symboler, og romanens relevans i dag.

Analyse av Jon Fosses skuespill Nokon kjem til å kome (1996)

Videoserien er om lag 45 minutter lang, og fordelt over seks episoder.