Norsk på Vg1, studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du lenker til ressursene på KublaKan som dekker ulike kompetansemål for norsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram.

Klikk på bildene under for å komme til temaene du skal arbeide med.

Kompetansemål Vg1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk
 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • bruke fagspråk til å beskrive setningsoppbygningen og sammenhengen mellom setninger i arbeid med tekster
 • sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte