Setninger, og sammenhengen mellom dem

Et kompetansemål for Vg1, er at man skal kunne bruke fagspråk til å beskrive setningsoppbygningen og sammenhengen mellom setninger i arbeid med tekster. I denne videoserien ser vi på hva en setning egentlig er, hvilke ledd en setning kan bestå av, hvilke tegn vi bruker når vi lager setninger, og hvilke ordklasser som finnes.

Setninger

Setninger og setningsfragmenter – 07:34

En setning er to eller flere ord som er lenket sammen, og som har et subjekt (noen eller noe som gjør eller er noe) og et verbal (noe som blir gjort, som er eller foregår).

Setningsledd – 12:15

I denne videoen forklarer vi de viktigste setningsleddene en setning kan ha: subjekt, verbal, objekt, predikativ og adverbial.

Tegnsetting

Punktum – 07:40

Punktum setter vi først og fremst for å skille en helsetning fra en annen, men vi bruker punktum også i flere andre sammenhenger.

Komma, del 1 – 11:13

Enkelt sagt, er det 10 kommaregler som er særlig viktige å kjenne til. I denne videoen ser vi på de fem første av dem.

Komma, del 2 – 10:15

Vi ser på de fem neste kommareglene man bør kjenne til.

Spørsmålstegn – 04:44

Spørsmålstegn er et tegn vi bruker for å markere at det som blir sagt er et spørsmål. Vi setter imidlertid ikke spørsmålstegn etter spørrende leddsetninger – noe som er en ganske vanlig skrivefeil.

Kolon – 04:05

Kolon er et tegn vi bruker, vanligvis for å vise at «noe kommer». Det som kommer er som regel enten direkte tale eller en oppramsing. Skal det være stor eller liten bokstav etter kolon? Det kommer an på hva som kommer etter.

Ordklasser

Ordklasser episode 1 – 06:52

Om ordklassene substantiv, pronomen, adjektiv, determinativer og verb.

Ordklasser, episode 2 – 07:53

Om ordklassene adverb, preposisjoner, konjunksjoner, subjunksjoner og interjeksjoner.