Retorikk, retorisk analyse og språklige virkemidler

Norsk språkhistorie fra norrøn tid til i dag

Norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt

Grunnleggende begreper om språk, som man bør kjenne til

Talemålsvariasjon i Norge i dag

Særtrekk ved norsk sammenlignet med andre språk i verden

Utbredelsen av samisk språk, samenes språklige rettigheter, og om fornorskingspolitikken

Undervisning på KublaKan Utdanning

I tillegg til videolæreboken for norskfaget (som du er inne på nå), driver vi også nettskolen KublaKan Utdanning.

Mange spør oss om hvordan kursene på KublaKan Utdanning fungerer, hvordan undervisningen er lagt opp, og hvordan det er å være elev hos oss.

Her er en video som forklarer.