Norsk, svensk, dansk og norrønt

I Vg2 skal du kunne bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt.