Ny læreplan i norsk – fagfornyelsen

Fra og med 2020 blir det gradvis innført en ny læreplan i norskfaget. Den nye læreplanen følges nå på Vg1 og Vg2, studieforberedende utdanningsprogram, og på Vg2 yrkesfagliglige utdanningsprogram. Hvis du følger et yrkesfaglig utdanningsprogram, og tar påbygging til generell studiekompetanse, er det for skoleåret 2021/22 denne læreplanen som gjelder. Hvis du skal ha privatisteksamen i norsk i skoleåret 2021/22, skal du sannsynligvis ha eksamen i den gamle læreplanen. Ta kontakt med ditt lokale eksamenskontor, hvis du er usikker på hvilken læreplan du skal følge.

Her er den nye læreplanen for norskfaget som nå brukes på Vg1 og Vg2, studieforberedende utdanningsprogram.

Klikk på hvert enkelt kompetansemål for å komme til de rette ressurser på KublaKan.

Kompetansemål for VG3 studieforberedende utdanningsprogram

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid
  • utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn
  • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
  • skrive litterære tolkninger og sammenligninger
  • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
  • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner
  • skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster
  • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk
  • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
  • gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Gå til Utdanningsdirektoratet for å se alle læreplanene for norskfaget.