Kompetansemål norsk Vg1

Et kompetansemål i norsk etter Vg1 (studieforberedende utdanningsprogram) sier:

  • Eleven skal kunne reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer.

På KublaKan dekkes dette kompetansemålet først og fremst gjennom analyser av to littære verk fra nyere tid: Zeshan Shakars roman Tante Ulrikkes vei (2017), og danske Yahya Hassans dikt «Barndom» (2013).

Klikk på bildene for å komme til ressursene.

Analyse av Zeshan Shakars roman Tante Ulrikkes vei (2017).

Shakars roman beskriver livene til to ungdommer med innvandrerbakgrunn i Oslo, og deres møter med den norske kulturen.

Videoserien er om lag 50 minutter lang, og fordelt over ni episoder. Episode 8 handler om hvordan romanen tematiserer utenforskap og kulturmøter.

Analyse av Yahya Hassans dikt «Barndom» (2013)

Den danske poeten Yahya Hassans første diktsamling, fra 2013, fikk mye oppmerksomhet da den kom ut. Boken handler mye om Hassans egen opplevelse av det å vokse opp som innvandrerbarn i Danmark. Diktene hans kan være et godt utgangspunkt for å reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer.

Videoserien er en presentasjon og analyse av Hassans dikt «Barndom». Den er om lag 25 minutter lang, og fordelt over fem episoder.