Å skrive i norskfaget

Det å kunne skrive gode tekster er en sentral del av norskfaget – og en viktig ferdighet i livet! Her finner du en rekke videoer om å skrive artikler og om norsk skriftlig eksamen. Vi ser først på strukturen i saktekster – hvordan man bygger opp tekster med gode avsnitt, og hvordan innledninger og avslutninger kan være. Videre ser vi på ulike oppgavetyper på norsk skriftlig eksamen. Det er video om kortsvaroppgaven, retorisk analyse, novelleanalyse og diktanalyse, og andre slags oppgaver som ofte kommer på eksamen. Vi ser også kort på siteringsteknikk og kildelisten, og vi tar for oss noen av de viktigste kommareglene. Du finner også en videoserie i fem episoder, om språklige virkemidler.

I tillegg til videoene finner du også et nyttig kompenium kalt «Et verktøy til norsk skriftlig eksamen», samt en rekke eksamensbesvarelser som har fått 6 på norsk skriftlig eksamen – både hovedmål og sidemål.

Klikk her for å lese om det å skrive gode saktekster.

03:23

Om artikler og norsk skriftlig eksamen

03:23

Om å skrive avsnitt med god struktur

06:23

Arbeidsprosessen

03:16

Innledninger og avslutninger

04:22

Språket i artikler

00:25

Ulike oppgavetyper på norsk skriftlig eksamen

07:57

Om kortsvaroppgaven

08:27

Retorisk analyse

03:42

Å redegjøre for hovedsynspunkt og argumentasjon i en tekst

03:23

Resonnerende og drøftende tekster

02:12

Analyser, tolkninger og sammenligninger

06:54

Novelleanalyse

08:53

Diktanalyse

03:09

Å sammenligne to eller flere tekster

12:35

Kreativ tekst

10:34

Siteringsteknikk og kildeliste

07:24

Kommaregler

En serie i fem episoder

Språklige virkemidler

Å skrive i norskfaget
Om hvordan man bygger opp gode saktekster, og om ulike oppgavetyper på norsk skriftlig eksamen.
Et verktøy til norsk skriftlig eksamen
I dette heftet finner du råd om hvordan man løser forskjellige typer eksamensoppgaver, og hvordan man skriver artikler.

Eksamensbesvarelser som fikk 6

Her har du en samling gode elevbesvarelser du kan studere. Alle disse fikk beste karakter på norsk skriftlig eksamen.