Eksamensbesvarelser som fikk 6 på norsk skriftlig eksamen

Her er en samling eksamensbesvarelser som fikk 6 på norsk skriftlig eksamen. Man kan lære svært mye av å studere disse! Oppgavene finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Oppgavene er passordbeskyttet, men Udir gir deg passordet bare du spør dem: post@udir.no. 

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2020

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2018

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2018

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2016

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2016

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2016

 

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2015

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2015

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2015

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2015