Eksamensbesvarelser som fikk 6 på norsk skriftlig eksamen

Her er en samling eksamensbesvarelser som fikk 6 på norsk skriftlig eksamen. Man kan lære svært mye av å studere disse! Oppgavene finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Oppgavene er passordbeskyttet, men Udir gir deg passordet bare du spør dem: post@udir.no. 

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2021

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2020

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2018

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2018

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål våren 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2017

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2016

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål høsten 2016

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2016

 

Seks på skriftlig eksamen!

Sidemål høsten 2015

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2015

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2015

Seks på skriftlig eksamen!

Hovedmål våren 2015

Eksamensbesvarelser som fikk 6 på norsk skriftlig eksamen

Her er en samling eksamensbesvarelser som fikk 6 på norsk skriftlig eksamen. Man kan lære svært mye av å studere disse! Oppgavene finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Oppgavene er passordbeskyttet, men Udir gir deg passordet bare du spør dem: post@udir.no. 

Hovedmål

 

Sidemål

 • Vår 2023

  1. Resonnerende tekst om hovrdan engelsk har pårvirket talespråket og den språklige identiteten i Norge.
 • Vår 2022

 • Vår 2021

  1. Bergans og WWF1: Årstider i fare
  2. Bergans og WWF2: Lånte fjør
  3. Bergans og WWF3: Redd årstidene – Og Bergans
  4. Oppgåve 3: Kvinnesak då og no
 • Høst 2019

  1. Forestillinger om det norske i ulike tekster «Naturfokus i eit modernisert samfunn»
 • Høst 2017

  1. Sjangertrekk i folkediking «Folkedikting i dag»
 • Vår 2017

  1. Forestillinger om det norske i «Jeg har aldri sett Elg» og Reklame for Tine «Heilt ekte nordmenn og elg i solnedgang»
 • Høst 2016

  1. Natursyn i tekster: «Natursyn i utvikling»
 • Høst 2015

  1. Retorisk analyse av tekst på NRK ytring om merking av mat