Barokk er enkelt sagt både en kulturhistorisk periode og en stilart, en måte å lage kunst, musikk og litteratur på. Vi forbinder gjerne perioden med 1600-tallet. Når det gjelder form er barokken ofte preget av det pompøse og overdådige, av det følelsesladede og dramatiske, og av en intensiv bruk av språklige og visuelle virkemidler. Med tanke på innhold er barokken gjerne knyttet til det religiøse, og har i tillegg en veldig sterk bevissthet om at ingenting i denne verden varer. Livet på jorden er for barokke forfattere en slags illusjon eller en drøm, som er kortvarig, og uten dypere mening.

I Europa er barokk en retning man finner i alle kunstarter: Det finnes barokk litteratur, musikk, arkitektur, malerkunst og barokke skulpturer. I Skandinavia er barokken som regel mer dempet enn i Sør-Europa, mindre overdådig. Her til lands finner vi barokken særlig som en retning innenfor litteraturen. I skandinavisk barokk er de store navnene Thomas Kingo, Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass. Disse tre dikterne var alle virksomme i det landet som het Danmark-Norge, på slutten av 1600-tallet.

Klikk på Petter Dass for å lese deg opp!

Kort sagt om barokken – 09:49

Denne videoen gir en kort og enkel innføring i barokken.

Petter Dass’ «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»

En analyse i 7 episoder (ca. 23 minutter). Vi ser på motiv, tema, budskap og barokke trekk.

Dorothe Engelbretsdatters «Aftensalme»

En analyse i 3 episoder (30 minutter i alt). Vi går gjennom strofe for strofe, og ser til slutt på de barokke trekkene i salmen.

Thomas Kingos «Kjed av Verden, Kjær ad Himmelen»

En kort presentasjon av diktet.

Petter Dass’ Nordlands trompet

En kort presentasjon av det første kapittelet.

Nedlastbart studiehefte om barokken. Kan distribueres fritt.

Produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag