Poetisk realisme

Om Camilla Colletts roman Amtmannens døtre (1854)
Innledningen til Bjørnstjerne Bjørnsons roman Synnøve Solbakken (1857)
Et utdrag fra kapittel 4 i Synnøve Solbakken
“Sigermerka” – et utdrag fra Aasmund Olavsson Vinjes reisefortelling Ferdaminne frå sumaren 1860
“Grauten på Grut” – et utdrag fra Aasmund Olavsson Vinjes reisefortelling Ferdaminne frå sumaren 1860
“Om fantefølgja” – et utdrag fra Aasmund Olavsson Vinjes reisefortelling Ferdaminne frå sumaren 1860

Henrik Ibsens episke dikt Terje Vigen (1862)