Poetisk realisme

.

Om Camilla Colletts roman Amtmannens døtre (1854)
Innledningen til Bjørnstjerne Bjørnsons roman Synnøve Solbakken (1857)
Et utdrag fra kapittel 4 i Synnøve Solbakken
«Sigermerka» – et utdrag fra Aasmund Olavsson Vinjes reisefortelling Ferdaminne frå sumaren 1860
«Grauten på Grut» – et utdrag fra Aasmund Olavsson Vinjes reisefortelling Ferdaminne frå sumaren 1860
«Om fantefølgja» – et utdrag fra Aasmund Olavsson Vinjes reisefortelling Ferdaminne frå sumaren 1860

Henrik Ibsens episke dikt Terje Vigen (1862)