Litteratur

Litteraturhistorie er en viktig del av norskfaget. Som elev skal man kjenne til både norsk og internasjonal litteratur, fra middelalderen til i dag. Her finner du først en videoserie om sjangre, og deretter litteraturhistorien inndelt i 12 kapitler. Hvert kapittel inneholder video med analyse av sentrale tekster, og om den kulturhistoriske sammenhengen til tekstene. Til hvert emne hører det også et studiehefte som kan lastes ned og brukes i undervisningen og som ressurs på eksamen.

Undervisning på KublaKan Utdanning

I tillegg til videolæreboken for norskfaget (som du er inne på nå), driver vi også nettskolen KublaKan Utdanning, hvor man kan få undervisning i fag som norsk, matematikk, naturfag, kjemi og biologi.

Mange spør oss om hvordan kursene fungerer, hvordan undervisningen er lagt opp, og hvordan det er å være elev hos oss.

Her er en video som forklarer hvordan norskkurset er. Du kan gå til denne siden for å se eksempler fra andre fag.

 

Skriv til oss hvis du har spørsmål om undervisningen eller eksamen