Folkediktning

norske litteratur folkediktning, folkeeventyr, norskeksamen

Folkediktning, kort sagt – 11:27

Kort og enkel introduksjonsvideo om det aller viktigste.

Folkediktning er litteratur som ikke har noen kjent forfatter, og som har levd muntlig lenge før noen har skrevet den ned. Den er muntlig overlevert, gjerne i flere hundre år, på samme måte som den norrøne litteraturen. Folkediktning kan være eventyr, sagn, folkeviser, vitser, fortellinger fra gamle dager, vandrehistorier og andre ting. Det er her snakk om levende litteratur, som opp gjennom historien ikke først og fremst har eksistert i bøker, men i samtaler mellom folk. Først under nasjonalromantikken på 1800-tallet begynte man å samle folkediktningen, skrive den ned, og utgi den i bokform.

Folkeeventyr – 12:48

Eventyr er prosafortellinger, som er preget av mange faste formler. De har ofte et overnaturlig innhold, og de gir seg ikke ut for å være sanne.

I denne videoen ser vi på ulike typer folkeeventyr, og på hva som kjennetegner eventyrstilen.

Sagn – 08:14

Sagn er vanligvis kortere og enklere fortellinger enn hva eventyrene er. Selv om overtro og overnaturlige elementer er viktig i de fleste sagn, gir sagnene seg ut for å være sanne. Her skiller sagnene seg fra eventyrene.

Folkeviser – 13:10

Folkeviser er episke sanger, altså fortellende sanger, som man i gamle dager gjerne danset til. Disse visene har sannsynligvis blitt mindre forandret opp igjennom århundrene enn eventyr og sagn, siden de er laget på rim. Mange av de norske folkevisene oppstod så tidlig som på 1300-tallet, tror man.

Folkevisen «Olav og Kari» – 06:12

Visen «Olav og Kari» er en legendevise, som trolig har røtter helt tilbake til 400-tallet. Sangen forteller om Kari, som blir beskyldt av sin svigermor for å være en heks, og som derfor blir slått ihjel av mannen sin, Olav.

Innsamlingen av folkediktning, del én – 06:20

På 1840-tallet begynte mange å reise ut på bygda for å samle inn folkeeventyr, sagn, folkeviser og norske bygdedialekter. Mye av hensikten var å vise at Norge hadde en nasjonal kultur ute på landet, som folk i byene ikke hadde vært klar over.

Innsamlingen av folkediktning, del to – 11:05

I denne episoden ser vi nærmere på innsamlingen av folkeeventyr, sagn og folkeviser, og på hvordan innsamlerne gjerne endret og tilpasset tekstene før de utga dem i bokform.

Studiehefte om folkediktning

Her kan du lese om folkeeventyr, sagn og folkeviser, og hvilke likheter vi finner mellom folkediktning og forskjellige samtidstekster.

Les mer

Av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.