Klassisisme og opplysningstid

Klassisismen er en stilretning på 1700-tallet, som er inspirert av antikken, og som legger vekt på det enkle, rene og klare. På samme tid har vi også opplysningstiden – en tid da menneskets fornuft ble oppvurdert, og kunnskap, rasjonalitet og toleranse var viktige idealer. På 1700-tallet er Ludvig Holberg den klart viktigste forfatteren i Danmark-Norge. Holberg er særlig kjent for å skrive klassisistiske komedier og en rekke forskjellige filosofiske opplysningstekster.

09:38

Introduksjon til klassisisme, og om hvordan klassisismen oppstår i Frankrike på 1600-tallet.

08:42

Om de viktigste dikterne i fransk klassisisme, og spesielt om Molières komedie Misantropen.

06:30

Om klassisisme i Danmark-Norge på 1700-tallet, og om Ludvig Holbergs forfatterskap.

06:30

Om Holbergs komedie Erasmus Montanus.

En analyse i 8 episoder

04:21

Johan Herman Wessels humoristiske dikt “Smeden og Bageren” (1748). Illustrert av Theodor Kittelsen.

10:17

Opplysningstiden – kort sagt! En rask og effektiv introduksjon.

12:32

Opplysningstiden – mer om den kulturhistoriske sammenhengen.

14:34

Om Ludvig Holbergs allegoriske reisefortelling Niels Klims underjordiske reise (1741).

Utdrag fra noen klassiske opplysningstekster – innlest og tekstet

Et utdrag fra Ludvig Holbergs Fra naturens og folkerettens kunnskap (1716) – 02:00
Et utdrag fra Voltaires essay En avhandling om toleranse (1763) – 02:16
Et utdrag fra Immanuel Kants essay Hva er opplysning (1784) – 01:29

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag