Norsk på Vg2, studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du lenker til ressursene på KublaKan som dekker ulike kompetansemål for norsk VG2 studieforberedende utdanningsprogram.

Klikk på bildene under for å komme til temaene du skal arbeide med.

Kompetansemål Vg2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lese norrøne tekster i oversettelse og sammenligne dem med tekster fra nyere tid
  • lese og tolke tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag
  • utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid
  • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
  • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner
  • gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag
  • bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrøn
  • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst
  • bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til å utvikle egne tekster