Hvis du skal ta norskeksamen som privatist høsten 2022 eller våren 2023, skal du mest sannsynlig følge den gamle læreplanen. I så fall skal du også ha gjort en fordypningsoppgave, til muntlig eksamen. Det er imidlertid store forskjeller rundt omkring i landet, på hvordan norsk muntlig eksamen er for privatister, og om fordypningsoppgaven er noe som blir lagt vekt på. Du må derfor snakke med ditt lokale eksamenskontor, og gjerne også med en norsklærer på en videregående skole i den byen eller fylket du skal ha eksamen.

Om litterære sjangre og om litteraturhistorien fra norrøn tid til i dag.

Om retorikk, språket som system, språkhistorie, dialekter, samiske språk, og norsk sammenlignet med andre språk i verden.

Om å skrive saktekster – avsnitt, innledninger og avslutninger, siteringsteknikk, og om ulike oppgavetyper på norsk skriftlig eksamen.

Om nynorsk grammatikk for deg som har nynorsk som sidemål. Hver ordklasse forklares grundig for seg, på video.

Om fordypningsoppgaven.