Repetisjonsoppgaver
  1. Hva er poetisk realisme og når hadde vi poetisk realisme i Norge?
  2. Gi er et eksempel på én eller flere forfattere og tekst fra denne perioden, som i noen grad kan sies å kritisere samfunnet.
  3. Hva handler Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling Synnøve Solbakken om?
  4. Hva ved Synnøve Solbakken kan betegnes som romantisk, nasjonalromantisk eller «bonderomantisk»?
  5. Hvilke ting ved livet på den norske landsbygda blir kritisert i Synnøve Solbakken?
  6. På hvilken måte skiller Bjørnsons skrivestil seg fra romantikken og minner mer om realisme?
  7. Hvordan kan Bjørnstjerne Bjørnsons Synnøve Solbakken og Camilla Colletts Amtmannens døtre sies å representere forskjellige sider ved overgangen fra romantikk til realisme?