Retorikk og retorisk analyse

Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk. Retorikken oppstod i antikken, hos de gamle grekerne. I det tidlige demokratiet i Athen var det å kunne bruke språket på overbevisende måter, helt nødvendig, hvis man ville komme seg opp og frem i samfunnet.

Mange eksamensoppgaver på videregående skole vil be deg bruke begreper fra retorikken for å analysere en eller annen tekst. Skal du svare godt på slike oppgaver, må du særlig kjenne til de tre begrepene etos, logos og patos. Dette er tre appellformer, tre overtalelsesmidler, man kan bruke for å få frem et budskap.

I denne videoserien går vi gjennom det viktigste å vite om retorikk.

Den greske filosofen Aristoteles

Klikk på Aristoteles for å lese deg opp!

02:38

Introduksjon

07:40

Å argumentere ved hjelp av etos

11:57

Mer om etos

05:35

Å argumentere ved hjelp av patos

04:41

Å argumentere ved hjelp av logos

04:29

Om kairos – den retoriske situasjonen

13:14

Mer om kairos

03:39

Om aptum – det passende

04:38

Den klassiske oppbygningen av en tale

07:31

Talerens oppgaver – inventio, dispositio, elocutio og memoria

05:35

Talerens oppgaver – actio

04:16

PowerPoint og muntlige presentasjoner

02:14

Å lytte til andres muntlige presentasjoner

05:29

Å vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner

12:16

Et forslag til hvordan man kan skrive en retorisk analyse på eksamen eller på skolen.

Løsningsforslag til eksamensoppgaver – retorisk analyse

flyselskapet Widerøe, «2019 – et viktig år» – (24:00, to episoder)

Kortsvarsoppgave, hovedmål våren 2020:

Formuler kort hva du mener er formålet med den vedlagte teksten, og gjør greie for hvordan etosappellen kommer fram.

Eiendomsmegler 1, «Det finaste huset» – 10:42

Langsvarsoppgave, sidemål høsten 2014:

Analyser den sammensatte teksten. Hvordan mener du denne teksten fungerer som reklame for en eiendomsmegler?

Om språklige virkemidler

07:15

Om sammenligning, metafor, og ord med bestemte konnotasjoner

06:03

Om allegori og symbol

09:25

Om allusjon, personifikasjon og besjeling

06:10

Om gjentakelser, anafor, epifor og allitterasjon

08:25

Om overdrivelse, underivelse, ironi, parodi, satire og retoriske spørsmål

Studiehefte om retorikk og muntlige presentasjoner

Heftet kan distribueres og benyttes fritt, av skoler, elever og privatister – og andre interesserte.

Videre lesing

 

Aristoteles: Retorikk. Oversatt av Tormod Eide, Vidarforlaget, 2006

Andersen, Øivind: I retorikkens hage. Universitetesforlaget, 2003

Bakken, Jonas:Retorikk i skolen. Universitetesforlaget, 2020

Eide, Tormod: Retorisk leksikon, Universitetsforlaget, 1990

Kjeldsen, Jens E.: Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Spartacus Forlag, 2015

 

Klikk på lenkene for å bestille bøkene på biblioteket.

Materialet på KublaKan er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag