Repetisjonsoppgaver
  1. Hva er retorikk? 
  2. Hvilke to ting er det vanlig at man vil oppnå med retoriske tekster?
  3. Hva er “kairos”? 
  4. Hva er forskjellen mellom en teksts «mottakere» og «det retoriske publikum»? 
  5. Hvilke tre appellformer benyttes i retorikken for å overbevise publikum? 
  6. For å virke troverdig, og ha en sterk etos, er det vanlig at man prøver å gjøre hvilke tre ting?
  7. Hva vil det si å argumentere ved hjelp av logos? 
  8. Hvorfor er logos-argumenter ofte vanskeligere å finne i en tekst enn etos og patos? 
  9. Hva vil det si å argumentere ved hjelp av patos?