Løsningsforslag

I disse videoene ser vi på en kortsvaroppgave fra hovedmåleksamen, våren 2020. Oppgaven er en retorisk analyse, der man skal formulere kort hva man mener er formålet med en tekst, og gjøre greie for hvordan etosappellen kommer frem.

Oppgaven finner du hos Utdanningsdirektoratet

09:55

Kairos – den retoriske situasjonen. Om hva som er det påtrengende problemet, hvem som er det retoriske publikumet, og hvilke andre retoriske vilkår som spiller med.

14:15

Om hvordan etosappellen kommer frem i teksten. Vi ser nærmere på hvordan Widerøe forsøker å vekke tillit ved å vise at de er kompetente, at de har god moral, at de vil det beste for folk og at de er autentiske.