Siste nytt på KublaKan!

Vi arbeider hele tiden med å utvikle KublaKan videre. Nytt materiale produseres jevnlig, og mye av det gamle blir erstattet med nytt. Her er de siste oppdateringene.

Nytt i mars 2023

10:16

Retorikk – kort sagt. En introduksjon til retorikken. 

08:46

I denne videoen redegjør vi for begrepene «dialekt», «sosiolekt» og «etnolekt». Videre ser vi på såkalt «innvanderernorsk» og  på samisk, og på hvordan engelsk påvirker norsk i dag. Til slutt ser vi kort på hvilke endringer som skjer med det norske talespråket i dag. 

Repetisjonsoppgaver
 1. Hva er folkediktning?
 2. Hva er de tre viktigste sjangerne innen folkediktning?
 3. Nevn noen typiske kjennetegn på folkeeventyr?
 4. Hva er loven om bakvekt?
 5. Hvem er mest kjent for å ha samlet folkeeventyr i Norge?
 6. Nevn navnet på minst to kjente norske folkeeventyr.
 7. Hva er et sagn?
 8. Hva er opphavssagn, naturmytiske sagn og historiske sagn?
 9. Hva er folkeviser?
 10. Gi et eksempel på hvordan en folkevise kan være bygget opp, med vers og omkved. Hva kan du si om bruk av rim i folkeviser?
 11. Hva er parallellstrofer?
 12. Hva er improvisasjon, og hvorfor var det viktig i folkediktning?

Repetisjonsoppgaver til alle «kort sagt»-videoene.

Under de ulike «kort sagt»-videoene, som gir en kortfattet introduksjon til ulike faglige emner, finner du nå repetisjonsoppgaver du kan arbeide med.

Mange av dere har etterspurt slike oppgaver. Det vil komme flere i tiden fremover!

Klikk på det grå feltet under videoene, så åpnes oppgavene.

16:00 – Ny og bedre versjon

Analyse av Cora Sandels novelle «Kunsten at myrde» (1935). 

Nytt i februar 2023

18:32

Et sammendrag av handlingen i Henrik Ibsens drama Et dukkehjem (1879).

07:11

Et sammendrag av handlingen i Henrik Ibsens drama Gjengangere (1881).

Nytt i januar 2023

08:09

Poetisk realisme, kort sagt. En rask introduksjon til norsk litteratur på 1850- og 60-tallet.