Litteratur

Litteraturhistorie er en viktig del av norskfaget. Som elev skal man kjenne til både norsk og internasjonal litteratur, fra middelalderen til i dag. Her finner du først en videoserie om sjangre, og deretter litteraturhistorien inndelt i 12 kapitler. Hvert kapittel inneholder video med analyse av sentrale tekster, og om den kulturhistoriske sammenhengen til tekstene. Til hvert emne hører det også et studiehefte som kan lastes ned og brukes i undervisningen og som ressurs på eksamen.