Retorikk, retorisk analyse og språklige virkemidler

Norsk språkhistorie fra norrøn tid til i dag

Norsk sammenlignet med svensk, dansk og norrønt

Grunnleggende begreper om språk, som man bør kjenne til

Talemålsvariasjon i Norge i dag

Særtrekk ved norsk sammenlignet med andre språk i verden

Utbredelsen av samisk språk, samenes språklige rettigheter, og om fornorskingspolitikken