Retorikk, retorisk analyse og språklige virkemidler

Norsk språkhistorie fra norrøn tid til i dag

Særtrekk ved norsk sammenlignet med andre språk i verden

Talemålsvariasjon i Norge i dag

Utbredelsen av samisk språk, samenes språklige rettigheter, og om fornorskingspolitikken