15:33

Kort introduksjon  til språkhistorien på 1900-tallet.

21:28

Mer utfyllende om språkhistorien på 1900-tallet – del 1

17:25

Mer utfyllende om språkhistorien på 1900-tallet – del 2

Språkhistorie på 1900-tallet

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag