14:13

Kort introduksjon  til språkhistorien på 1800-tallet.

17:08

På 1830-tallet fikk vi en debatt om skriftspråket i Norge. Noen mente at vi trengte et nytt, norsk skriftspråk, mens andre mente vi burde fortsette å skrive dansk.

Ivar Aasen, episode 1 – 07:53

Om oppveksten og livet hans frem til 1842, da han fikk stipend for å reise rundt og studere de norske dialektene.

Ivar Aasen, episode 2 – 12:26

Om Aasens arbeid med å kartlegge dialektene i Norge, og om bøkene der han publiserte forskningen sin.

 

Knud Knudsen, episode 1 – 09:39

Om Knud Knudsens oppvekst og om språksynet hans – særlig hans argumenter for et mer ortofont skriftspråk.

Knud Knudsen, episode 2 – 12:57

Mer spesifikt om hvilke språklige endringer Knudsen gikk inn for.

Knud Knudsen, episode 3 – 07:02

Om Knudsens syn på Ivar Aasens landsmål, og hva han mente om fremmedord.

Språkhistorie på 1800-tallet

Oppgaver om språkhistorie

Repetisjonsoppgaver og samarbeidsoppgaver

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag