Dialekter i Norge

Talemålsvariasjon er enkelt sagt det at folk snakker norsk forskjellig. Dialekter oppstår på grunn av avstand mellom mennesker, og denne avstanden kan være både geografisk og sosial. I Norge har vi ikke noe offisielt standardtalemål, men vi har en rekke forskjellige dialekter, slik som geolekt, sosiolekt og etnolekt.

Geolekter er talemålsvarianter som brukes innenfor et geografisk avgrenset område. Sosiolekter er talemålsvarianter som bestemmes av sosiale forhold, slik som utdanningsnivå, yrke, sosial status, og lignende. Etnolekter oppstår når innvandrere lærer et nytt språk, og så blander inn ord og grammatiske trekk fra sine morsmål inn i det nye språket de lærer. Hvis det er flere enn bare ett annet språk blandet inn, kalles det multietnolekt.

Ved å kjenne til forskjellige målmerker kan man beskrive de ulike dialektene i Norge på en faglig måte. I disse videoene skal vi særlig konsentrere oss om de ulike dialekttrekkene – eller målmerkene – rundt om i Norge.

Dialekter – første episode – 05:44

Dialekter –  andre episode – 06:24

Dialekter – tredje episode – 05:56

Om jamvektsregelen – prinsippet bak kløyvd infinitiv i østlandske og trøndske dialekter – 12:12