Nynorsk som sidemål

På denne sida ser vi på nokre av av dei viktigaste tinga ein må kjenne til, når ein lærer nynorsk som sidemål. Under grammatikkvideoane finn du eit oppgåvehefte med grammatikkoppgåver, som det tek nokre timar å arbeide seg gjennom. Merk: Denne delen av KublaKan er under utvikling, og dette er på ingen måte ei komplett oversikt over alt som har med nynorsk å gjere!

04:55

Å bøye substantiv

03:49

Svake verb

04:33

Sterke verb

02:23

Spørjeord

01:13

«Anbehetelse»

04:21

Pronomen

02:19

S-genitiv

02:40

Verbet «å skrive»

Oppgåvehefte

Vil du bli god i nynorsk? Skriv ut dette oppgåveheftet, og jobb deg gjennom det!

Nynorskpowerpoint

Her finn du mykje av det viktigaste du må vite om nynorsk. Du burde imidlertid ikkje skrive ut powerpointen på papir, for han er skrekkeleg lang! Denne egnar seg best på skjermen.

Viktige verb

Om du har pugga denne lista, kan du i prinsippet bøye dei fleste nynorske verba.

Les korrektur!

Ved hjelp av søkjefunksjonen i Word og dette korrekturlesearket, kan du effektivt luke ut dei mest alvorlege skrivefeila i teksten din. Skriv det ut, og ta det med deg på eksamen.

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.