Nynorsk som sidemål

Viktig melding: Denne delen av KublaKan, om nynorsk som sidemål, blir skiftet ut i løpet av sommeren 2022, og erstattet med et mye mer systematisk og omfattende opplegg. Det nye nynorskmaterialet vil være helt klart til skolestart i august.

04:55

Å bøye substantiv

03:49

Svake verb

04:33

Sterke verb

02:23

Spørjeord

01:13

“Anbehetelse”

04:21

Pronomen

02:19

S-genitiv

02:40

Verbet “å skrive”

Nynorskoppgåver

Vil du bli god i nynorsk? Skriv ut dette oppgåveheftet, og jobb deg gjennom det!

Oppdatert mars 2022.

Fasit

Oppdatert mars 2022.

Nynorskpowerpoint

Her finn du mykje av det viktigaste du må vite om nynorsk. Du burde imidlertid ikkje skrive ut powerpointen på papir, for han er skrekkeleg lang! Denne egnar seg best på skjermen.

Viktige verb

Om du har pugga denne lista, kan du i prinsippet bøye dei fleste nynorske verba.

Les korrektur!

Ved hjelp av søkjefunksjonen i Word og dette korrekturlesearket, kan du effektivt luke ut dei mest alvorlege skrivefeila i teksten din. Skriv det ut, og ta det med deg på eksamen.

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.