Pronomen

07:39

Kort om pronomen

Pronomen er ord som står i staden for andre ord, ofte i staden for eit substantiv. Det finst fem typar: personleg pronomen, spørjepronomen, ubestemt pronomen, refleksivt pronomen og resiprokt pronomen.

34:59

Personlege pronomen 1

Personlege pronomen er noko av det elevar som har nynorsk som sidemål ofte synest at verkar vanskelegast på nynorsk.

14:30

Personlege pronomen 2

Særleg er det dei nynorske variantane av «dere» og «de» og «dem» ein gjerne må arbeide litt med.