Determinativ

22:02

Determinativet «eigen»

Ordet «eigen» er eit ord som blir mykje brukt, og som oppfører seg litt annleis på nynorsk enn på bokmål.

25:52

Determinativet «nokon»

Ordet «nokon» er eit ord det er viktig å kunne bruke riktig på nynorsk.

OBS: Sjå videoen om ordet«eigen» først!

12:35

Peikeord

Pekeord er ei gruppe ord som ein bruker til å peike på noko eller vise til noko. Det er ord som «desse», «dette», «denne», «same», «annan» og så vidare.