Annleis på nynorsk

11:13

Spørjeord 2

Spørjeordet «hvor» på bokmål kan heite anten «kvar» eller «kor» på nynorsk. Nokre gonger må vi på nynorsk bruke ordet «der» i staden for «kor».

03:11

Framandord og nye ord

Også på nynorsk treng ein å kunne bruke nye ord for nye fenomen.