Kompetansemål norsk vg 1

To kompetansemål i norsk etter Vg1 (studieforberedende utdanningsprogram) dreier seg om retorikk:

  • eleven skal kunne gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
  • eleven skal kunne lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner

På KublaKan dekkes disse kompetansemålene gjennom en videoserie om retorikk, en tilhørende ressursside med tekst (4000 ord), og et studiehefte på 20 sider.

Klikk på bildet for å komme til ressursene.