Repetisjonsoppgaver
  1. Når ble den norrøne litteraturen diktet og skrevet ned? 
  2. Hvilke regnes som de tre viktigste sjangrene i norrøn litteratur? 
  3. Nevn to kjente dikt vi finner i Den eldre Edda. Hva får vi lese om i de to diktene? 
  4. Hva er allitterasjonsrim? 
  5. Gi noen eksempler på hva slags råd vi blir gitt i «Håvamål». 
  6. Hva er heiti og kenning? 
  7. Hva er sagalitteratur? 
  8. Si 4-6 typiske kjennetegn på sagastilen – eller så mange du klarer. 
  9. Hva betyr begrepene «holmgang» og «blodhevn»?