Alexander Kielland, Gift (1893)

Alexander Kielland realistiske roman Gift (1883) er en kritikk av borgerskapets falskhet, og av hvordan skolen på Kiellands tid dreper elevenes kreativitet og selvstendighet. Romanen har blitt stående igjen som et av de mest sentrale verkene fra realismen på 1870- og 80-tallet.

Videoserien under en en analyse av denne berømte romanen.

01:23

Introduksjon

06:35

Om motivet – den ytre handlingen i romanen

05:37

Tematikk og budskap

04:41

Komposisjon og skrivestil

08:36

De viktigste personene

01:52

Om konfliktene, og om tittelen

01:58

Realistiske trekk