Den tradisjonelle litteraturen på 1900-tallet, altså den litteraturen som ikke er modernistisk, preges særlig av tre ting: realistiske romaner, tendenslitteratur, og dikt på fast rim og rytme. Dette er litteratur som på forskjellige måter viderefører arven etter Ibsen, Bjørnson, Kielland og de andre store realistene fra 1870 og 80-tallet.

Kort sagt

– om tradisjonell litteratur etter 1900
09:43
Om litteraturen mellom 1905 og 1930.
10:36

En nyrealistisk novelle, og et godt eksempel på arbeiderlitteratur og heimstaddiktning.

03:13

Rudolf Nilsen var en arbeiderdikter som skrev under nyrealismen. Diktene hans er som regel på fast rim og rytme, og han valgte ofte bylivet som motiv.

09:19
Striden mellom de kulturradikale og de kulturkonservative.
04:16
Samfunnsengasjerte motstandsdikt skrevet før andre verdenskrig, og under krigen.
05:51
Om litteratur på 1950- og 60-tallet. Agnar Mykle, Jens Bjørneboe og Torborg Nedreaas.
06:52
Om politisk engasjert litteratur på 1970-tallet, og Tor Obrestads roman Sauda! Streik!.
04:39
Særlig om Gerd Brantenbergs satiriske roman Egalias døtre (1977).

05:17

Denne videoen tar for seg en av de viktigste tendensene i litteraturen på 2000-tallet.