Fordypningsoppgaven

En fordypningsoppgave – eller særemne, som det også ofte kalles – er en oppgave der du arbeider med et emne som du selv har valgt, på en utforskende måte. Emnet må handle om enten litteratur, språk, eller noe annet som kan kalles «norskfaglig».

Sluttproduktet – det du sitter igjen med etter å ha jobbet med fordypningsoppgaven – vil normalt være enten et skriftlig arbeid, altså en slags artikkel eller en mindre avhandling, eller en muntlig presentasjon, som du holder enten for en lærer eller for en klasse.

Ulike skoler og ulike lærere har forskjellige måter å jobbe med fordypningsoppgaven på. For privatister er det stor forskjell fra fylke til fylke, på hvordan oppgaven blir vurdert på eksamen. Uansett hvor du tar eksamen er likevel én ting klart: Du må ha gjort en fordypningsoppgave for å kunne si at du har dekket alle kompetansemål.

I denne videoserien går vi grundig gjennom hva fordypningsoppgaven skal være, og hvordan arbeidet kan gjennomføres.

 

02:22

Introduksjon.

02:29

Hva innebærer det at oppgaven skal være «utforskende» og «selvvalgt»?

00:35

Om ulike arbeidsmetoder.

03:52

Forskjellige emner for fordypningsoppgaven.

07:02

Det er svært viktig å ha en god problemstilling! Her ser vi på hvordan denne bør være, og hva som skiller gode problemstillinger fra dårlige.

01:26

Ulike måter å lage oppgaven på.

02:57

Skriftlige arbeid.

02:05

Muntlige presentasjoner.

02:51

Kreative løsninger: fordypningsoppgaven som en sammensatt tekst.

03:37

Om kildelisten.

01:22

Oppsummering.

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.