Romantikken

Romantikken er en kunst- og litteraturhistorisk epoke der følelsene er spesielt viktige. Den kommer fra ulike steder, men Tyskland er kanskje aller viktigst å nevne. Den varer fra rundt 1770-1830 i Europa, og først halvdel av 1800-tallet i Norge. Høydepunktet romantikken i Norge har man på 1830- og 40-tallet. Romantikken fremhever følelser fremfor rasjonell, kald og død kunnskap. Man tenker at det finnes «noe mer» i verden enn det vi til daglig kan oppleve med sansene og fornuften vår, og at det er følelsene som kan sette oss i kontakt med dette.

I norsk litteratur er Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven de mest kjente romantikerne. 

Klikk på Henrik Wergeland for å lese deg opp!

Introduksjon – 02:47

Noen innledende ord.

Romantikkens opphav – 08:24

Romantikken oppstår for alvor i Tyskland, men har også røtter i England og Frankrike. I denne videoen ser vi på hva som inspirerte de tidlige romantikerne.

Kjennetegn på romantikk – 07:17

Når det gjelder kjennetegn på romantikken kan vi dele disse inn tre kategorier: romantisk ideer, romantiske motiver, og romantisk språkbruk.

Synet på natur og ånd – 04:10

For romantikerne henger forestillinger om ånd og natur tett sammen. Naturen er for romantikerne en usynlig kraft, en ånd, som finnes overalt rundt oss og som strømmer gjennom oss.

Romantiske motiver – 10:37

I romantisk kunst og dikting finnes det en del motiver som dukker opp svært ofte – mange av dem naturmotiver. Trær, blomster og fugler er blant de vanligste motivene i romantisk malerkunst.

Romantisk språkbruk – 06:39

Når det gjelder formen eller skrivemåten, merker man gjerne at en tekst er romantisk ved at språket blir brukt på en spesiell måte. Det romantiske språket er fremfor alt abstrakt og følelsesladet. 

Romantikken i Norge – 05:55

Romantikken kommer senere til Norge enn til resten av Europa. Først på 1800-tallet ser man den her til lands, og for alvor først på 1830-tallet. På 1830-tallet fikk vi en kulturdebatt, og to personer er spesielt viktige for denne debatten: Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland. 

Oppsummering – 01:20

Kort sammendrag av det hele.

H.C. Andersens «Piken med svovelstikkene» – analyse i 5 episoder

H.C. Andersen er Danmarks mest berømte forfatter fra romantikken. Hans eventyr «Den lille piken med svovelstikkene» (1848) handler om en fattig jente som fryser ihjel på gaten på nyttårsaften. På grunn av måten det er skrevet på, lar dette eventyret seg like godt analysere som en novelle. Om Andersens eventyr først og fremst bør forstås religiøst eller  samfunnskritisk er et åpent spørsmål.

Johan Sebastian Welhavens «Diktets ånd» – 11:50

Ved siden av Henrik Wergeland, er Johan Sebastian Welhaven nok den norske romantikeren som huskes best i våre dager. I metadiktet «Diktets ånd» (1844) gir han uttrykk for hvordan han mener at dikt fungerer, og hva som er diktningens mål og mening. 

Henrik Wergelands dikt «Til en gran» – 19:36

En gjennomgang av innholdet i et av Wergelands mest berømte dikt.

Henrik Wergelands dikt «Til foråret» – 08:35

Vi ser kort på romantiske motiver i dette kjente Wergeland-diktet

Henrik Wergelands «Til min gyllenlakk» – 02:32

En kort introduksjon til diktet

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag