Norsk som andrespråk

På denne siden forklarer vi grunnleggende trekk ved det norske språket. Noen av videoene handler om norsk grammatikk, andre om norsk vokabular.

Merk: Denne delen av KublaKan er under utvikling, så dette er på ingen måte noen fullstendig beskrivelse av norsk!

Norsk grammatikk

I denne videoserien ser vi på noen trekk ved norsk grammatikk, som det er viktig å kjenne til.

03:15

Om V-2 regelen i norsk grammatikk: Verbalet skal stå på andre plass i fortellende setninger.

14:10

Om substantiv på norsk, og de viktigste bøyngsreglene.

09:53

Om norske eiendomsord.

04:46

Om sammensatte substantiv på norsk.

10:46

Om partisipper

03:27

«Begge» eller «både»?

05:40

Preposisjoner som handler om sted.

Norsk vokabular

I denne videoserien ser vi på noen viktige norske ord, og hvordan de blir brukt i setninger.

Viktige norske verb

I denne videoserien tar vi for oss noen viktige norske verb. Vi ser på hvordan verbene blir bøyd, og hvordan man kan bruke dem i setninger.

5 på skriftlig eksamen, norsk for språklige minoriteter, høsten 2017

5 på skriftlig eksamen, norsk for språklige minoriteter, våren 2018

5 på skriftlig eksamen, norsk for språklige minoriteter, våren 2018

Av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.